STÅL BASIC OXYGEN OVN

ILDVARER FOR STÅL BASIC OXYGEN OVN

VI LEVERER ULIKE ILDVARER TIL BASISK STÅL OKSYGENOVN
Magnesia karbon murstein --- arbeidslag
Magnesia murstein --- sikkerhetslag